top of page
cesabb800greybackground.jpg

Truckförarutbildning

Utbildning är a och o

Vi brinner för att er arbetsplats ska vara säker, och att ha rätt utbildad personal ser vi som en förutsättning för en säker och trygg arbetsplats. Med utbildad personal minskar skador på gods och truck, och arbetsmiljön blir säkrare både för arbetare och besökare.

Vi anordnar företagslagda utbildningar som sker i era lokaler och med era truckar. På detta sätt minimerar vi den tid truckföraren är frånvarande från det ordinarie arbetet, samt att den anställda utbildas för de truckar hen ska framföra.

' Utbildningen följer TLP 10, vilket är ett krav för att få anordna truckförarutbildningar i Sverige. Kontakta oss, så räknar vi på vad en utbildninga för er skulle kosta.

Vi utbildar i

bottom of page