top of page

Leasing & Finans

Leasing och finans

Trucksäljarn anpassar alltid finansieringen efter era behov. Att äga sin truck är inte alltid det mest förmånliga alternativet och därför erbjuder vi även olika finansieringsalternativ. Efter en snabb kreditbedömning och i samråd med er, hittar vi den lösning som passar er verksamhet bäst.

Leasing

Leasing

Service- och reparationskostnader ingår

Att leasa sin nya truck frestar inte på företagets likviditet eller låneutrymmet hos den egna banken. Oftast räcker det med trucken som säkerhet. Leasingkostnaden är även avdragsgill och kan användas för att hålla nere företagets skattekostnad. Det är vanligast att leasa sin truck på 3-5 år med 10-20% restvärde, men både kortare och längre perioder förekommer.

Vid leasing står leasingtagaren för alla service- och reparationskostnader. Olika leasinglösningar kan dock erbjudas, så som operationell leasing eller säsongsanpassad leasing.

Ett servicevtal vid sidan av leasingavtalet är att föredra, då detta håller servicekostnaderna på en rimlig nivå.

Rental

Enkla kostnader att budgetera

Rental är vår funktionslösning, här tar vi hand om ALLA bekymmer med era truckar. Ni hyr truckarna av oss under en förutbestämd löptid. Service och reparationer (normalt slitage) ingår i hyrpriset. Vi ser till att truckarna får den service de behöver för effektiv drift.

Med rental blir truckkostnaderna lätta att budgetera och ni slipper binda kapital i er truckpark. Använd pengarna till annat istället.

Rental

Hyrköp

Hyrköp

Hyreskostnaden är 100% avdragsgill

Vid hyrköp hyr ni trucken av oss, men får tillgodoräkna delar av den inbetalda hyran vid ett eventuellt framtida köp. Hyrköp tillgodoser möjligheten till handlingsfihet - köpa eller lämna tillbaka.

Hyreskostnaden är även 100% avdragsgill.

Vid hyrköp ingår ej service och reparationer, detta eftersom hyrköpsavtal vanligtvis inte tecknas i längre än 12 månader.

Korttidshyra

Vid tillfälliga behov

Kortidshyra passar vid ett tillfälligt behov av truck eller under kortare perioder, 

Vi ser till så att ni får en truck efter era önskemål och trucken hyrs sedan per dag eller per månad.

Korttidshyra

bottom of page