top of page

Tow Truckers

EP Equipment erbjuder ett brett utbud av dragtruckar för varje applikation. Från enkla dragtruckar som man går bakom till eldrivna dragtruckar med sittplats och en kapacitet på 6000 kg, vi har rätt truck för dina transportutmaningar.

bottom of page