top of page

FINANSIERING

UTHYRNING &
LEASING RENTAL HYRKÖP KORTTIDSHYRA

ALTERNATIV

Trucksäljarn anpassar finansieringen av truckaffären efter era behov. Att äga sin truck är inte alltid det mest förmånliga alternativet. Efter en snabb kreditbedömning och i samråd med er hittar vi den lösning som passar er och erverksamhet bäst. Följande lösningar finns att erbjuda:

LEASING

Att leasa sin nya truck frestar inte på företagets likviditet eller låneutrymme hos den egna banken. Oftast räcker det med trucken som säkerhet. Leasingkostnaden är även avdragsgill och kan användas för att hålla ner företagets skattekostnad. Det är vanligast att leasa sin truck på 3-5 år med 10-20% restvärde, men både kortare och längre perioder kan förekomma. Vid leasing står leasingtagaren för all service- och reparationskostnader. Olika leasinglösningar kan erbjudas som till exempel operationell leasing eller säsongsanpassad leasing. Ett serviceavtal vid sidan om leasingavtalet håller även servicekostnaderna på en rimlig nivå.

RENTAL

Om Ni väljer vår funktionslösning, Rental, tar vi hand om alla Era truckbekymmer. Ni hyr truckarna av oss under en förutbestämd löptid. Service och reparationer (normalt slitage) ingår i hyrpriset. Vi ser till att truckarna får den service dom behöver. Era truckkostnader blir lätta att budgetera och Ni slipper binda upp kapital i Er truckpark utan kan använda pengarna till annat.

HYRKÖP

Vid hyrköp hyr ni trucken av oss, men får tillgodoräkna er delar av den inbetalda hyran för att senare köpa loss trucken. På så sätt har ni fortfarande handlingsfriheten att lämna tillbaka trucken ifall förutsättningarna i er verksamhet förändras, men kan fortfarande känna tryggheten i att den hyra ni betalar kommer er tillgodo. Hyreskostnaden är även 100% avdragsgill. Vid hyrköp ingår inte service och reparationer, eftersom hyrköpsavtal oftast inte tecknas i längre perioder än 12 månader.

KORTTIDSHYRA

Om ni har ett tillfälligt behov av truck under en kortare period är detta alternativet för er. Vi ser till så att ni  får en truck efter behov. Trucken hyrs sedan per dag eller per månad.

Award-Winning Elevating Hyster ReachStac
VILL DU VETA MER OM VÅRA FINANSIERINGSALTERNATIV?

FYLL I FORMULÄRET, SÅ HÖR VI AV OSS SÅ FORT VI KAN!

Meddelande skickat

bottom of page