top of page

Nu är vi även återförsäljare för Hyster Trucks

Vi har nu glädjen att meddela att vi nu är återförsäljare för Hyster truckprogram för distriktet Örebro och Västmanlands län. Det känns väldigt hedrande och spännande att få förtroendet efter alla de kontroller och granskningar man får gå igenom från fabrikshåll. Det känns som ett kvitto på att vårt metodiska och noga arbete med att bygga upp en kvalitativ verksamhet ger resultat.

Hyster-Yale gruppen var 2016 väldens 4:e största trucktillverkare och av alla de fyra är Hyster de enda som har tillverkning i egen regi från - palldragare och upp till 45-tons reachstackers. Ett oerhört komplett program alltså. Hyster ligger långt fram i forskning kring senaste batteritekniken, och för något år sedan förvärvade man aggregattillverkaren Bolzoni-Auramo, allt med tydligt fokus på att vara en komplett materialhanteringsleverantör. På sistone har man också kapat flera led mellan tillverkning och slutanvändare i syfte att bli en så konkurrenskraftig spelare som möjligt på en marknad med hård konkurrens med flera stora tillverkare. Dock så vill man behålla den entreprenöriella servicekänsla som en lokal aktör kan erbjuda.

Vi på Trucksäljarn ser verkligen fram emot att representera Hyster på den lokala marknaden då vi vet och kan garantera en bra prudukt till kund.

Hystertext
bottom of page